Azamara Club Cruises

Særlige vilkår

  • Alle passagerer over 12 år skal være færdigvaccinerede senest to uger før afrejse. Se hvilke vaccinationer der er godkendte her.
  • Der er kun krav om test i nogle havne som f. eks. Sydney og Dubai. Se hvilke destinationer der kræver test her.
  • Der er ikke krav om mundbind ombord. Der kan være krav om brug af mundbind på visse destinationer. Azamara Club Cruises vil informere om dette undervejs.
  • Rejsende skal vaske eller spritte hænder regelmæssigt. Håndsprit vil være let tilgængelig over hele skibet.
  • Alla passagerer kan gå i land på egen hånd.

Opdateringer

Azamara Club Cruises evaluerer ovenstående retningslinjer løbende og justerer, hvis det skønnes nødvendigt, og hvis det kræves af de lokale myndigheder.

KrydstogtCenter forbeholder sig ret til ændringer og henviser til Azamara Club Cruises retningslinjer for de seneste opdateringer. Har du spørgsmål, står vi naturligvis klar til at hjælpe! Kontakt os ved spørgsmål.