Persondatapolitik

1. Dataansvarlig

Travel Specialist Group AB (org.nr: 556615-5551) er dataansvarlig for behandlingen af de af dine personoplysninger, som indsamles fra bl.a. KrydstogtCenters hjemmeside, når du registrerer dig for modtagelse af nyhedsbreve eller er i direkte kontakt med KrydstogtCenters rejsesælgere. Travel Specialist Group AB har ansvaret for, at dette sker i overensstemmelse med loven.

 

2. Kontaktperson for spørgsmål om personoplysninger

Vesa Hautaniemi, VD
Travel Specialist Group AB (Kryssningscenter)

Telefon: 08-545 207 75
Epost: vesa.hautaniemi@kryssningscenter.se

Adress: Svartmangatan 18, 111 29 Stockholm

 

3. Formålet med behandlingen af personoplysninger

Det primære formål med behandlingen af personoplysninger er at gøre det muligt for Travel Specialist Group AB at yde god kundeservice og at kunne administrere, levere og stille de rejsetjenester til rådighed, som du har bestilt. Behandlingen af personoplysninger gør det også muligt for Travel Specialist Group AB at udvikle og forbedre tjenester med henblik på kommunikation, information og markedsføring. Hjemlen til behandling af personoplysninger er enten dit samtykke, en aftale med dig, eller at det er nødvendigt for at kunne administrere og formidle din bestilling og/eller sikre leveringen af købet.

Personoplysningerne håndteres ikke af tredjeparter.

 

4. De oplysninger, som indsamles

Blandt de personoplysninger, som indsamles i forbindelse med en bestilling, er:

 • navn
 • adresseoplysninger
 • telefonnummer
 • e-mailadresse
 • fødselsdato
 • køn
 • nationalitet
 • andre oplysninger fra kunden, f.eks. om specialkost
 • pasoplysninger (pasnummer, udløbsdato og i særlige tilfælde også andre oplysninger)
 • oplysninger vedrørende bestilling, køb og fakturering af rejsen
 • andre oplysninger vedrørende ekspedition af bestillingen, f.eks. registreringsdato og notater
 • samtykke eller nægtet samtykke til direkte markedsføring.

 

Personoplysninger, som indsamles, hvis du giver samtykke til at modtage markedsføring via e-mail:

 • navn og e-mailadresse
 • oplysninger vedrørende behandling af oplysningerne, f.eks. dato, og hvordan samtykket er indhentet.

 

5. Opbevaring af personoplysninger

Travel Specialist Group AB gemmer dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning, forudsat at du ikke benytter dig af din ret til at blive slettet fra databasen. Personoplysningerne behandles kun til det aftalte formål og kun så længe, det er nødvendigt af hensyn til formålet og i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser. Opbevaringen og håndteringen af personoplysningerne indgår i produktionen af ydelserne og sker for, at vi skal kunne opfylde vores forpligtelser i henhold til gældende love og bestemmelser, f.eks. i forbindelse med sikkerhed og rapportering.

 

6. Almindelige kilder til oplysningerne

Travel Specialist Group AB indhenter i første omgang personoplysninger direkte fra dig som kunde. Personoplysningerne gemmes i forbindelse med bestillingen af rejsen i overensstemmelse med dit og dine medrejsendes samtykke, enten ved brug af vores digitale tjenester eller via kontakt med vores rejsesælgere. Personoplysninger som navn og e-mailadresse registreres desuden i andre kundeservicerelaterede sammenhænge, eller hvis du tilmelder dig til en adresseliste. Personoplysningerne kan også stamme fra forhandlere og andre samarbejdspartnere samt blive indhentet fra dit computerudstyr via cookies og lignende teknologier.

 

7. Videregivelse af oplysninger og overførsel af data inden for og uden for EU/EØS

Dine personoplysninger videregives ikke til nogen part uden for Travel Specialist Group AB, medmindre det fremgår af aftalen, du har givet udtrykkeligt samtykke hertil, og/eller det sker i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser.

De personoplysninger, du har afgivet til Travel Specialist Group AB i forbindelse med bestilling af rejsen, kan videregives til relevante samarbejdspartnere inden og uden for EU/EØS, hvis det er nødvendigt for at kunne gennemføre bestillingen og/eller rejsen. Disse samarbejdspartnere omfatter hoteller og flyselskaber. Samarbejdspartnere uden for EU forudsættes at leve op til EU’s databeskyttelsesforordning.

Travel Specialist Group AB benytter kommunikationsplatformen SendGrid til udsendelse af nyhedsbreve.

7.1. Privacy Shield-programmet
SendGrid er tilknyttet Privacy Shield-programmet mellem EU og USA for at garantere sikker håndtering af europæiske data i USA. Her kan du læse mere om SendGrids fortrolighedspolitik.

Kundeoplysninger videregives ikke til tredjeparter i salgs- eller markedsføringsøjemed uden din udtrykkelige tilladelse. Personoplysningerne kan videregives til myndighederne i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

8. Sikker opbevaring af personoplysninger

(a) Materiale i papirformat
Travel Specialist Group AB har ansvaret for sikkerheden i sine lokaler i overensstemmelse med databeskyttelsespolitikken.

Personalet instrueres aktivt i forhold, der vedrører databeskyttelse. Materialer i papirformat, der indeholder personoplysninger, låses inde. Markedsføringsrelaterede personoplysninger gemmes ikke i papirformat.

b) Digitalt materiale
Travel Specialist Group AB gemmer oplysninger i kunde- og marketingrelaterede internetbaserede systemer. Personalet logger ind på systemet med personligt brugernavn og adgangskode.

 

9. Profilering

Travel Specialist Group AB foretager ingen profilering ved hjælp af dine kundeoplysninger.

 

10. Din ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger og mod direkte markedsføring

Der findes nødvendig behandling af personoplysninger, og der findes behandling, der er hjemlet i dit samtykke.

Behandling af personoplysninger, som er nødvendig for, at vi kan opfylde aftalen med dig, og for, at vi skal kunne leve op til en juridisk forpligtelse, er tilladt uden samtykke. Vi kan derimod kun indsamle og behandle dine personoplysninger med noget andet formål, hvis du giver samtykke til behandlingen. Du giver samtykke til behandling af dine personoplysninger, når du anvender vores tjenester på vores hjemmeside, ved kontakt med vores rejsesælgere eller hos vores forhandlere.

Du har ret til at gøre indsigelse mod Travel Specialist Group AB’s behandling af dine personoplysninger ved at fremsætte begæring herom i overensstemmelse med punkt 13 i denne databeskyttelsespolitik.

Travel Specialist Group AB har ret til at nægte at følge begæringen i de tilfælde, hvor dette ville stride imod vores juridiske forpligtelser.

 

11. Dine rettigheder

11.1 Din ret til at forlange indsigt i dine personoplysninger
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi opbevarer om dig. Begæring om indsigt skal ske i henhold til punkt 13 i denne databeskyttelsespolitik. Retten til indsigt kan nægtes i overensstemmelse med loven, men der opkræves ikke betaling for udøvelse af denne ret.

11.2. Din ret til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling af dine personoplysninger
Du kan kræve berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen af urigtige, overflødige, ufuldstændige og forældede personoplysninger. En begæring om berigtigelse skal ske i henhold til punkt 13 i denne databeskyttelsespolitik. Du har også ret til at begære begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, f.eks. mens du venter på svar fra Travel Specialist Group AB på en begæring om berigtigelse eller sletning af personoplysninger.

11.3. Du har ret til at klage til tilsynsmyndigheden
Du har ret til at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed, hvis den dataansvarlige ikke overholder gældende bestemmelser om databeskyttelse.

11.4. Din ret til at tilbagetrække dit samtykke
Selv om dine personoplysninger behandles efter dit samtykke, har du ret til at tilbagetrække dette samtykke ved at meddele det til Travel Specialist Group AB i overensstemmelse med punkt 13 i denne databeskyttelsespolitik.

 

12. Kontakt

I alle sager vedrørende behandling af personoplysninger i overensstemmelse med udøvelsen af dine rettigheder skal du kontakte Travel Specialist Group.

Travel Specialist Group AB (Kryssningscenter)
Svartmangatan 18
SE-111 29 Stockholm

Tlf.: 08-545 207 75
E-mail: info@kryssningscenter.se

Travel Specialist Group AB kan efter behov udbede sig yderligere information skriftligt samt forlange bekræftelse af den registreredes identitet, før der iværksættes foranstaltninger.

 

Om cookies

Der anvendes cookies på KrydstogtCenters hjemmeside. Cookies er små tekstfiler, som automatisk gemmes på din computer, når du besøger forskellige hjemmesider. Cookien indeholder anonym numerisk information, som muliggør identifikation og beregning af browserne, som bruges ved besøg på hjemmesiden. Også i mobilappen anvendes anonym, numerisk information, der svarer til cookies. Cookies og andre lignende teknologier påvirker ikke din computer eller dine filer negativt. De kan ikke bruges til at sprede virus med, og de kan ikke tilgå information på din harddisk. Vores hjemmeside anvender cookies, så vi kan tilbyde så brugervenlige tjenester af så høj kvalitet som muligt. Hvis du ikke ønsker, at tjenesten skal modtage information via cookies, kan du slå cookies fra i de fleste browsere. Bemærk, at vores hjemmesider og digitale tjenester muligvis ikke fungerer lige så godt, hvis cookies slås fra.