Hurtigrutens særlige rejsevilkår

Disse særlige rejsevilkår gælder krydstogter med Hurtigruten A/S formidlet af KrydstogtCenter.

 

Aftalen og betalingsbetingelserne

Aftalen er bindende for parterne, når den rejsende har betalt depositum inden den aftalte frist. Depositum for et krydstogt med Hurtigruten er 25 % af rejsens pris. Restbetaling skal være KrydstogtCenter i hænde senest 100 dage før afrejsedagen. Ved bookning derefter skal hele beløbet betales samtidig med bookningen. Hvis betalingen ikke gennemføres inden den aftalte frist, har KrydstogtCenter ret til at annullere bookningen.

 

Faktura og bekræftelse

Fakturaen er bekræftelsen på den bookede rejse. Den rejsende har pligt til ved bookningen at opgive sit navn, sådan som det er stavet i den maskinelt læsbare del forneden i det pas, som medtages på rejsen (fx SOEREN NYEGAARD for Søren Nyegård). Eventuelle dobbelte fornavne og efternavne skal opgives i deres helhed. Øvrige fornavne er det ikke nødvendigt at opgive. Efter billetteringen er navneændringer mulige frem til senest 4 døgn før afrejsen. Omkostningen for en eventuel navneændring er på kr. 320 samt KrydstogtCenters servicegebyr på kr. 200 pr. ændring. Den rejsende er forpligtet til selv at kontrollere, at oplysningerne på bekræftelsen om skib, afrejsedato og sejlrute samt personoplysninger (navn, køn, barnets alder mm.) er korrekte. Eventuelle fejl skal straks meddeles til KrydstogtCenter.

Rejsedokumenter fremsendes via e-mail ca. 3 uger inden afrejse.

 

Den rejsendes ret til at afbestille rejsen

Det tidspunkt, hvor afbestillingen kommer til KrydstogtCenterets kendskab, anses for afbestillingstidspunktet. Afbestillingen skal ske inden for kontortid, hverdage kl. 9.00 – 17.00. Hvis det er tæt på afrejsedatoen og efter KrydstogtCenterets kontortid, bør afbestillingen også meddelelses direkte til rederiet/flyselskabet.

 

Afbestillingsgebyrer

 

Afbestillingsgebyr, når afbestilling sker:

  • senest 91 dage før afrejse: 25 % af rejsens pris
  • 90 – 61 dage før afrejse: 50 % af rejsens pris
  • 60 – 32 dage før afrejse: 75 % af rejsens pris
  • Senere end 32 dage før afrejsen eller efter billettering: 100 % af rejsens pris

 

Afbestillingsgebyrer

Oven i de ovennævnte afbestillingsgebyrer opkræver KrydstogtCenter 500 kr. pr. person i ekspeditionsgebyr. For hotel og øvrige arrangementer gælder arrangørens afbestillingsvilkår. For flybilletter er det altid flyselskabets afbestillingsvilkår, der gælder. Udgiften til flybilletten refunderes aldrig efter billetkøb.

Vi anbefaler, at der tegnes en rejseforsikring, der omfatter afbestillingsbeskyttelse. Vær opmærksom på, at beskyttelsen kan være forskellig i forskellige forsikringer.

 

Ændring af bookning

Kunden har ret til at overføre rejsen til en person, der opfylder alle vilkår i aftalen, hvis han selv er forhindret i at deltage. Personen, som overfører rejsen, og personen, som overtager rejsen, har i fællesskab ansvaret for indbetalingen af restbeløbet og eventuelle gebyrer og tillægsomkostninger, der opstår som følge af ændringen. Ændringer i krydstogtets afrejsedag, rederiets skib, kahytkategori eller rejsens længde kan foretages mere end 35 dage før afrejsen mod et ændringsgebyr på kr. 300 pr. ændring samt eventuelle tillægsomkostninger, som Hurtigruten A/S pådrager sig for at gennemføre ændringen, samt KrydstogtCenters ekspeditionsafgift på kr. 700 pr. ændring samt eventuel prisforhøjelse i krydstogtets pris. Ændringer mindre end 35 dage før afrejse koster 10 % plus ændringsgebyr kr. 300, samt KrydstogtCenters ekspeditionsafgift på kr. 700. Ved flybilletter er det altid flyselskabets vilkår, der gælder. Hvis flyselskabet tillader ændringer af bookningen, debiteres en ombooknings-afgift på kr. 600 pr. billet, ud over de udgifter, som flyselskabet forlanger. Det er ikke muligt at ændre en eksisterende bookning til et specialtilbud.

 

Priser og prisændringer

Priserne er angivet i danske kroner (DKK), hvis andet ikke er angivet. Kun det, der nævnes i ”I prisen indgår”, er inkluderet i prisen. I flypriserne indgår alle skatter og afgifter, der kan betales på forhånd. Den rejsende er forpligtet til at betale eventuelle øvrige omkostninger på rejsen. Flyselskabet kan tage ekstra betaling for indchecket bagage, servering om bord og andre tillægsydelser. I visse lande betales lufthavnsskatten på stedet. Den tilladte mængde bagage står på flybilletten. Gør dig bekendt med flyselskabets ekstra afgifter i god tid før afrejse. Flyselskaber og rederier kan ændre priser efter bookningen af rejsen. Flyselskabets eventuelle prisændringer kan påvirke prisen på flybilletter, der endnu ikke er betalt og ikke billetteret. Prisændringer påvirker ikke prisen på flybilletter, der er betalt og billetteret. Aktuelle skatter og afgifter kontrolleres ved billetteringen på betalingsdagen.

 

Fly i forbindelse med krydstogtet

Hvis flyrejsen ikke er arrangeret af rederiet, har kunden ansvaret for, at flytiderne passer tidsmæssigt til krydstogttiderne både ved udrejsen og hjemrejsen.

 

Forsinkelser og ændring af rejserute

KrydstogtCenter kan desværre ikke garantere for, at skibene anløber alle havne eller følger den meddelte rejserute. Ændringer af sejlruten foretages af hensyn til gæsternes sikkerhed og ønsker, og KrydstogtCenter er ikke forpligtet til at give kompensation, hvis ændringer skulle finde sted.

 

Gravide rejsende

Rejse under graviditet er muligt til og med uge 23. Hvis uge 24 af graviditeten indtræder i løbet af rejsen, kan rejsen desværre ikke gennemføres.

OBS! Hvis du ved krydstogtets begyndelse er gravid, skal du ved check-in kunne fremvise en engelsksproget lægeerklæring, hvoraf graviditetsugen fremgår, og at din helbredstilstand tillader en rejse.

 

Husdyr

Husdyr er ikke tilladte om bord på skibet. Førerhund er tilladt.

 

Aldersgrænse for krydstogter

Børn skal mindst være 5 år gamle på krydstogter til Antarktis. På andre strækninger er der ingen aldersgrænser for børn. Rejsende under 18 år kan kun tage på krydstogt og bo i egen kahyt, hvis der i samme rejsegruppe er en forælder eller en anden værge. Alternativt kan en mindreårig, der ved krydstogtets begyndelse ikke er fyldt 18 år, rejse i en større gruppe, hvor mindst en person er over 21 år og er bemyndiget hertil af en forælder eller værge. Der skal forelægges en underskrevet fuldmagt. Uden fuldmagt kan den mindreårige ikke komme om bord på skibet eller deltage i krydstogtet. Hvis en mangelfuld fuldmagt fører til, at rejsen afbestilles, så tager KrydstogtCenter intet ansvar for de omkostninger, der kan opstå, og der betales ingen erstatning til den mindreårige, betaleren af rejsen eller selskabet, som var booket på samme rejse.

 

Børn der rejser uden forældre

Hvis en rejsende under 18 år rejser uden forældre, skal man ved check-in ud over pas også fremvise en skriftlig og underskrevet tilladelse fra forældrene til, at barnet må rejse sammen med den pågældende rejsegruppe, og en kopi af den underskrivende forælders pas. Obs! Reglerne gælder også, hvis barnet rejser sammen med slægtninge og venner. Alle dokumenter skal være på engelsk og skal medbringes til indtjekningen på afrejsedagen.

 

Pas- og visumregler

Kontroller altid i forvejen, hvilke pas- og visumregler, der gælder for rejsemålet. Den sikreste information får du på det pågældende lands ambassade eller konsulat. Alle rejsende skal medbringe gyldigt pas, uanset hvilket krydstogt de er på.

OBS! Passet SKAL være gyldigt mindst seks (6) måneder efter rejsens afslutning.

Flyselskaber er i henhold til beslutning truffet af EU-kommissionen forpligtede til at give immigrationsmyndighederne i visse lande (bl.a. USA) adgang til alle rejsendes booknings- og flyoplysninger. Oplysningerne anvendes til sikkerhedsformål.

Dit navn skrives i rejsedokumentet præcist som i den maskinelt læsbare del af passet. Hvis navnet i rejsedokumentet ikke stemmer overens med navnet i passet, kan du blive forhindret i flyrejse eller krydstogt. I visse lande kræves der legitimation med pasfoto, når man går i land i løbet af et krydstogt. En fotokopi af siden i passet med personoplysninger kan fint anvendes til dette formål.

 

Force Majeure

Rederiet er ikke ansvarligt for situationer, hvor krydstogtet eller lovede ydelser indstilles på grund af omstændigheder, der ikke kunne påvirkes (Force Majeure). Der betales ingen erstatning i en Force Majeure-situation, hvor det pågældende rederi eller det serviceformidlende agentur er havnet i en situation, som trods kontrolforanstaltninger ikke har kunnet forudses eller forhindres. Disse situationer omfatter krig, krigsrisiko, terrorhandling eller terrortrussel, opløb eller uroligheder, strejke, naturkatastrofe, brande, vejrforhold, epidemier eller andre trusler mod helbredet samt andre ikke-påvirkelige omstændigheder.

 

Reklamationer og reklamationsfrist

Hvis du oplever fejl i de aftalte ydelser, bør du snarest efter ombordstigningen påtale dette over for personalet om bord. Hvis man ikke påtaler fejlen om bord på skibet, kan retten til at reklamere fortabes. Reklamationen skal skriftligt fremsættes til KrydstogtCenter så hurtigt som muligt og senest en måned efter hjemkomstdatoen. KrydstogtCenter forbeholder sig retten til at behandle reklamationen og svare skriftligt i løbet af tre måneder. Reklamationen skal være underskrevet af en eller flere rejsedeltagere. KrydstogtCenter accepterer ikke reklamationer på andres vegne.

 

Den rejsendes ansvar

Du skal sørge for, at du har aktuel information om rejsevilkår og priser, når du booker din rejse. Vi tager intet ansvar for eventuelle fejl eller fejlagtige oplysninger på grund af et ikke aktuelt katalog eller ikke aktuelle rejsevilkår. Du har ansvar for, at du og din rejsegruppe har alle nødvendige pas, visa og andre rejsedokumenter. Den enkelte passager (forældre/værger, hvis passageren ikke er myndig) har ansvar for og skal erstatte eventuelle skader, som passageren forårsager på skibet eller dets indretning, udstyr eller ejendom med vilje, uagtsomhed eller forsømmelse.

 

Tilbagebetaling for ikke udnyttede ydelser

Retten til tilbagebetaling foreligger ikke, hvis en betalt ydelse ikke udnyttes.

 

Aftalepartner

Hurtigruten AS
Haakon VII s gt. 6, Postboks 1985
0125 Oslo, N-Norway

 

Formidlende rejsebureau

KrydstogtCenter – Travel Specialist Group AB
Svartmangatan 18, 111 29 Stockholm

Travel Specialist Group AB 556615-5551