Regent Seven Seas Cruises rejsevilkår

Disse særlige vilkår gælder for krydstogtrejser med Regent Seven Seas Cruises formidlet af KrydstogtCenter.

 

Aftalen og betalingsbetingelserne

Aftalen er bindende for parterne, når den rejsende har betalt depositum inden den aftalte frist. Depositum for et krydstogt med Regent Seven Seas er 20% af rejsens pris (30% for suiter). Resten af betalingen skal være KrydstogtCenter i hænde senest 95 dage før afrejsedagen for krydstogter på 14 nætter eller kortere (125 dage før afrejsen for suiter). Ved længere krydstogter skal resten af betalingen være KrydstogtCenter i hænde senest 155 dage før afrejsen.

For jordomsejlings-krydstogter med Seven Seas Navigator er bookningsafgiften 25% af krydstogtets pris, og slutbetalingen skal gennemføres senest 185 døgn, inden rejsen påbegyndes.

Ved bookning derefter skal hele beløbet betales samtidig med bookningen. Hvis betalingen ikke gennemføres inden den aftalte frist, har KrydstogtCenter ret til at annullere bookningen.

 

Faktura og bekræftelse

Fakturaen er bekræftelsen på den bookede rejse. Den rejsende har pligt til ved bookningen at opgive sit navn, sådan som det er stavet i den maskinelt læsbare del forneden i det pas, som medtages på rejsen (fx SOEREN NYGAARD for Søren Nygård). Eventuelle dobbelte fornavne og efternavne skal opgives i deres helhed. Øvrige fornavne er det ikke nødvendigt at opgive. Den rejsende er forpligtet til selv at kontrollere, at oplysningerne på bekræftelsen om skib, rute, afrejsedato samt personoplysninger (navn, køn, barnets alder mm.) er korrekte. Eventuelle fejl skal straks meddeles til KrydstogtCenter. Rejsedokumenter fremsendes på e-mail senest 3 uger inden afrejse.

 

Den rejsendes ret til at afbestille rejsen

Det tidspunkt, hvor afbestillingen kommer til KrydstogtCenterets kendskab, anses for afbestillingstidspunktet. Afbestillingen skal ske inden for kontortid, hverdage kl. 09:00-17:00. Hvis det er tæt på afrejsedatoen og efter KrydstogtCenterets kontortid, bør afbestillingen også meddeles direkte til rederiet/flyselskabet.

 

Afbestillingsgebyrer

 

Afbestillingsgebyrer for krydstogter kortere end 15 nætter.

Hvis afbestilling sker:

 • senest 125 dage før afrejse: 2400 kr. pr. person
 • 95-124 dage før afrejse: 20% af krydstogtets pris
 • 65-94 dage før afrejse: 50% af krydstogtets pris
 • 35-64 dage før afrejse: 75% af krydstogtets pris
 • senere end 35 dage før afrejse: 100% af krydstogtets pris

 

Afbestillingsgebyrer for krydstogter på 15 nætter eller længere.

Hvis afbestilling sker:

 • senest 155 dage før afrejse: 2400 kr. pr. person
 • 125-154 dage før afrejse: 20% af krydstogtets pris
 • 95-124 dage før afrejse: 50% af krydstogtets pris
 • 79-94 dage før afrejse: 75% af krydstogtets pris
 • senere end 79 dage før afrejse: 100% af krydstogtets pris

 

Afbestillingsgebyr for Regent Suite bookning.

Hvis afbestilling sker:

 • senest 155 dage inden afrejse: 25% af krydstogtets pris
 • 125-154 dage inden afrejse: 50% af krydstogtets pris
 • 95-124 dage inden afrejse: 75% af krydstogtets pris
 • senere end 95 dage inden afrejse: 100% af krydstogtets pris

 

Afbestillingsgebyrer for jordomsejlings-krydstogter:

Hvis afbestilling sker:

 • senest 185 dage inden afrejse: 25% af krydstogtets pris
 • 155-184 dage inden afrejse: 35% af krydstogtets pris
 • 125-154 dage inden afrejse: 55% af krydstogtets pris
 • 95-124 dage inden afrejse: 80% af krydstogtets pris
 • senere end 95 dage inden afrejse: 100% af krydstogtets pris

 

Afbestillingsgebyrer for ekstra ydelser/tjenester:

 • Hotelbookninger før og efter krydstogtet: 65 dage før afrejse uden omkostning, derefter er afbestillingsgebyret 100% af ydelsens/tjenestens pris.
 • Landprogram/rundrejse før eller efter krydstogtet: 65 dage før afrejse uden omkostning, derefter er afbestillingsgebyret 100% af ydelsens/tjenestens pris.
 • Forudbestilte udflugter: 50 dage før afrejse uden omkostning, derefter er afbestillingsgebyret 100% af ydelsens/tjenestens pris.

 

Oven i de ovennævnte afbestillingsgebyrer skal KrydstogtCenter have ekspeditionsgebyr på 500 kr./person.

 

Ændringer i rejsebestillingen

Regent Seven Seas Cruises tillader ingen ændringer, når depositum er betalt. Alle ændringer behandles som en afbestilling og en ny bestilling.

 

Priser og prisændringer

Priserne er angivet i danske kroner (DKK), hvis andet ikke er angivet. Kun det, der nævnes i “Prisen omfatter/inkluderer”, er inkluderet i prisen. Rederier kan i undtagelsestilfælde ændre priser efter bookningen af rejsen. Ved en ændring af krydstogtprisen kan vi blive tvunget til at justere prisen og opkræve en tillægsbetaling.

 

Serviceomkostninger

Drikkepenge/serviceafgifter til skibets personale er inkluderet i krydstogtets pris.

 

Flyrejse i forbindelse med krydstogtet

Hvis flyrejsen ikke er arrangeret af rederiet, har den rejsende ansvaret for, at flytiderne passer til krydstogtets afrejse- og ankomsttider. Kontakt os gerne for yderligere oplysninger.

 

Forsinkelser, ændringer i priser eller rejseruter

KrydstogtCenter kan desværre ikke garantere for, at skibe anløber alle havne eller følger den meddelte rejserute. Skibets kaptajn har ret til at afvige fra ruten og anløbe andre havne end dem, der er annonceret. Vi er heller ikke ansvarlige for skibenes ankomst- og afrejsetidspunkter. Ved ændringer tages der altid hensyn til kundernes sikkerhed og bedste interesse, men ændringerne giver ikke anledning til nogen kompensation.

 

Gravide passagerer

Rejse under graviditet er muligt til og med uge 23. Hvis uge 24 af graviditeten indtræder i løbet af rejsen, kan rejsen desværre ikke gennemføres. OBS! Hvis du ved krydstogtets begyndelse er gravid, skal du ved indcheckningen kunne fremvise en engelsksproget lægeerklæring, hvoraf graviditetsugen fremgår, og at din helbredstilstand tillader en rejse.

 

Aldersgrænser og program for børn

Børn skal være mindst 12 måneder gamle for at kunne deltage i krydstogtet. Alderen beregnes fra krydstogtets første dag. En rejsende under 18 år skal bo i samme kahyt sammen med en voksen, der mindst er fyldt 18 år. Rederiet Regent Seven Seas tilbyder ikke nogen børnepasningstjeneste.

På visse krydstogter arrangeres der uden merpris Club Mariner Youth program for børn og unge i alderen 5-8 år, 9-12 år og 13-17 år. Aktiviteterne foregår både om bord og i land og ledes af erfarent personale.

 

At rejse uden forældre, eller hvis barnet har et andet efternavn end forældrene eller værgerne

Hvis en rejsende, der er under 18 år, rejser med en forælder eller forældre med et andet efternavn, skal der medbringes en officiel attest for barnet. Hvis en rejsende under 18 år rejser uden forældre, skal man ved indcheckningen ud over pas (og ved behov visum) også fremvise en skriftlig og underskrevet tilladelse fra forældrene til, at barnet må rejse sammen med den pågældende rejsegruppe, kopi af forældrenes pas samt en officiel attest for barnet. Derudover skal den medfølgende voksne ved indcheckningen fremvise en fuldmagt fra en advokat, læge eller anden formel instans. I fuldmagten skal der også være tilladelse til lægebehandling ved behov. OBS! Reglerne gælder også, hvis barnet rejser sammen med slægtninge og venner. Alle dokumenter skal være på engelsk og skal medbringes til indcheckningen på afrejsedagen.

 

Pas- og visumregler

Alle pas udstedt i Danmark gælder i fem år. Pas til børn under 12 år gælder i tre år. Kontroller altid i forvejen hvilke pas- og visumregler, der gælder for rejsemålet. Den sikreste information får du på det pågældende lands ambassade eller konsulat. Alle rejsende skal medbringe gyldigt pas, uanset hvilket krydstogt de er på.

OBS! Passet skal være gyldigt mindst seks (6) måneder efter rejsens afslutning.

Ved indrejse til USA! I henhold til de amerikanske regler kræves et gyldigt, maskinelt læsbart pas til indrejse til USA. Kun provisoriske pas er ikke maskinelt læsbare og derfor ugyldige på rejser til USA. Borgerne fra lande, der deltager i Visa Waiver-programmet (som for eksempel Danmark), og som har planer om at rejse til USA som turister og blive der i maksimalt 90 dage, kan have mulighed for at rejse uden visum. For at kunne rejse til USA under Visa Waiver-programmet skal man først registrere en ESTA-ansøgning og få den godkendt. Dette skal allersenest gøres 72 timer før afrejsen. Udgiften hertil er i øjeblikket USD 14, hvilket betales med kortbetaling i forbindelse med ansøgningen. ESTA-tilladelsen er gyldig i to år, hvis passet ikke udløber eller pasoplysningerne ændres forinden. Uden en ESTA-tilladelse kan ombordstigning på flyet nægtes. Vær opmærksom på, at eventuelle danske bogstaver i dit navn skal skrives i ESTA, som de står skrevet i den maskinelt læsbare del af dit pas (se længst nede på ID-siden, mellem <<>>). Bogstavet “Å” skal skrives “AA”, “Ä/Æ” skal skrives som “AE” og “Ö/Ø” skal skrives som “OE”. I feltet, hvor der skal udfyldes “Given Name” eller kaldenavn, skal du i din ESTA-ansøgning kun skrive det navn, som står først af dine fornavne i dit pas, uanset om det er dit kaldenavn eller ej.

For spørgsmål om ESTA bør man henvende sig til US Customs and Border Protection/Department of Homeland Security. For at ansøge om ESTA, gå venligst til https://esta.cbp.dhs.gov/

Flyselskaber er i henhold til beslutning truffet af EU-kommissionen forpligtede til at give immigrationsmyndighederne i visse lande (bl.a. USA) adgang til alle rejsendes booknings- og flyoplysninger. Oplysningerne anvendes til sikkerhedsformål.

Dit navn skrives i rejsedokumentet præcist som i den maskinelt læsbare del af passet. Hvis navnet i rejsedokumentet ikke stemmer overens med navnet i passet, kan du blive forhindret i flyrejse eller krydstogt. I visse lande kræves der legitimation med pasfoto, når man går i land i løbet af et krydstogt. En fotokopi af siden i passet med personoplysninger kan fint anvendes til dette formål.

 

Force Majeure

Rederiet er ikke ansvarligt for situationer, hvor krydstogtet eller lovede ydelser indstilles på grund af omstændigheder, der ikke kunne påvirkes (Force Majeure). Der betales ingen erstatning i en Force Majeure-situation, hvor det pågældende rederi eller det serviceformidlende agentur er havnet i en situation, som trods kontrolforanstaltninger ikke har kunnet forudses eller forhindres. Disse situationer omfatter krig, krigsrisiko, terrorhandling eller terrortrussel, opløb eller uroligheder, strejke, naturkatastrofe, brande, vejrforhold, epidemier eller andre trusler mod helbredet samt andre ikke-påvirkelige omstændigheder.

 

Reklamationer og reklamationsfrist

Hvis du oplever fejl i de aftalte ydelser, bør du snarest efter ombordstigningen påtale dette over for personalet om bord. Hvis man ikke påtaler fejlen om bord på skibet, kan retten til at reklamere fortabes. Reklamationen skal skriftligt fremsættes til KrydstogtCenter så hurtigt som muligt og senest en måned efter hjemkomstdatoen. KrydstogtCenter forbeholder sig retten til at behandle reklamationen og svare skriftligt i løbet af tre måneder. Reklamationen skal være underskrevet af en eller flere rejsedeltagere. KrydstogtCenter accepterer ikke reklamationer på andres vegne.

 

Ingen tilbagebetaling for ikke udnyttede ydelser

Hvis en rejsende ikke udnytter en betalt ydelse, har den rejsende ingen ret til tilbagebetaling.

 

Aftalepartner

Regent Seven Seas Cruises
Mountbatten House, Grosvenor Square
Southampton, Hants SO15 2JU
United Kingdom

 

Formidlende rejsebureau

KrydstogtCenter – Travel Specialist Group AB
Svartmangatan 18, 111 29 Stockholm

Travel Specialist Group AB 556615-5551