Rejsevilkår

Disse særlige vilkår gælder for krydstogter med Seabourn formidlet af KrydstogtCenter.

 

Aftalen og betalingsbetingelserne

Aftalen er bindende for parterne, når den rejsende har betalt depositum inden den aftalte frist. Depositum for et krydstogt med Seabourn er 15% af rejsens pris. Resten af betalingen skal være KrydstogtCenter i hænde senest 65 dage før afrejsedagen for krydstogter på 59 nætter eller kortere. Ved længere krydstogter skal resten af betalingen være KrydstogtCenter i hænde senest 95 dage før afrejsen.

Ved bookning derefter skal hele beløbet betales samtidig med bookningen. Hvis betalingen ikke gennemføres inden den aftalte frist, har KrydstogtCenter ret til at annullere bookningen.

 

Rejsedokumenter og bekræftelse

Fakturaen er bekræftelsen på den bookede rejse. Den rejsende har pligt til ved bookningen at opgive sit navn, sådan som det er stavet i den maskinelt læsbare del forneden i det pas, som medtages på rejsen (fx SOEREN NYGAARD for Søren Nygård). Eventuelle dobbelte fornavne og efternavne skal opgives i deres helhed. Øvrige fornavne er det ikke nødvendigt at opgive. Den rejsende er forpligtet til selv at kontrollere, at oplysningerne på fakturaen og rejsehjemlen om hotel, skib, afrejsedato samt personoplysninger (navn, køn, barnets alder mm.) er korrekte. Eventuelle fejl skal straks meddeles til KrydstogtCenter. Den rejsende får rejsedokumenter fremsendt på e-mail senest 3 uger inden afrejse.

 

Den rejsendes ret til at afbestille rejsen uden nogen særlig grund

Det tidspunkt, hvor afbestillingen kommer til KrydstogtCenterets kendskab, anses for afbestillingstidspunktet. Afbestillingen skal ske inden for kontortid, hverdage kl. 09:00-17:00. Hvis det er tæt på afrejsedatoen og efter KrydstogtCenterets kontortid, bør afbestillingen også meddeles direkte til rederiet/flyselskabet.

 

Afbestillingsgebyrer

 

Afbestillingsgebyrer for krydstogter, der er mindst 60 døgn lange, og når afbestillingen sker:

  • senest 120-91 dage før afrejse: 15% af krydstogtets samlede pris
  • 90-46 dage før afrejse: 50% af krydstogtets samlede pris
  • 45-31 dage før afrejse: 75% af krydstogtets samlede pris
  • senere end 30 dage før afrejse: 100% af rejsens pris

 

Afbestillingsgebyrer for krydstogter, der er mindre end 60 døgn lange, og når afbestillingen sker:

  • senest 150 dage før afrejse: 15% af krydstogtets samlede pris
  • 120-91 dage før afrejse: 50% af krydstogtets samlede pris
  • 90-76 dage før afrejse: 75% af krydstogtets samlede pris
  • senere end 75 dage før afrejse: 100% af rejsens pris

 

Oven i de ovennævnte afbestillingsgebyrer skal KrydstogtCenter have ekspeditionsgebyr på kr. 500 pr. person.

 

Ændring af bookning

Seabourn tillader normalt ingen ændringer af bookninger, efter bookningen er betalt. Alle ændringer behandles som en afbestilling og en ny bestilling. Eventuelle ændringer håndteres fra sag til sag, og rederiet forbeholder sig retten til at beslutte, om ændringer er mulige eller ej. Hvis ændringen er mulig, bliver omkostningen for ændringen kr. 400 pr. person samt KrydstogtCenters serviceafgift kr. 500 pr. ændring. Dertil kan komme eventuelle prisforhøjelser på krydstogtets pris. Ved ændring af flybestillinger følges altid flyselskabets vilkår. Hvis flybestillingens vilkår tillader ændringen, debiterer vi, ud over flyselskabets afgifter, en ændringsafgift på kr. 600 pr. billet.

 

Priser og prisændringer

Priserne er angivet i danske kroner (DKK), hvis andet ikke er angivet. Kun det, der nævnes i “Prisen omfatter/inkluderer”, er inkluderet i prisen. Rederier kan i undtagelsestilfælde ændre priser efter bookningen af rejsen. Ved en ændring af krydstogtprisen kan vi blive tvunget til at justere prisen og opkræve en tillægsbetaling.

 

Serviceomkostninger

Drikkepenge/serviceafgifter til skibets personale er inkluderet i krydstogtets pris.

 

Flyrejse i forbindelse med krydstogtet

Hvis flyrejsen ikke er arrangeret af rederiet, har den rejsende ansvaret for, at flytiderne passer til krydstogtets afrejse- og ankomsttider. Kontakt os gerne for yderligere oplysninger.

 

Forsinkelser og ændring af pris og rejserute

KrydstogtCenter kan desværre ikke garantere for, at skibe anløber alle havne eller følger den meddelte rejserute. Skibets kaptajn har ret til at afvige fra ruten og anløbe andre havne end dem, der er annonceret. Vi er heller ikke ansvarlige for skibenes ankomst- og afrejsetidspunkter. Ved ændringer tages der altid hensyn til kundernes sikkerhed og bedste interesse, men ændringerne giver ikke anledning til nogen kompensation.

 

Gravide rejsende

Rejse under graviditet er muligt til og med uge 23. Hvis uge 24 af graviditeten indtræder i løbet af rejsen, kan rejsen desværre ikke gennemføres. OBS! Hvis du ved krydstogtets begyndelse er gravid, skal du ved indcheckningen kunne fremvise en engelsksproget lægeerklæring, hvoraf graviditetsugen fremgår, og at din helbredstilstand tillader en rejse.

 

Aldersgrænse for krydstogter

Børn skal mindst være 6 måneder gamle ved krydstogtets afgang. På krydstogter med tre eller flere dage i træk til havs skal barnet være mindst et år gammelt. Alderen beregnes fra krydstogtets første dag. Rejsende under 21 år kan kun tage på krydstogt og bo i egen kahyt, hvis der i samme rejsegruppe er en forælder, en værge eller en anden person over 21 år. En rejsende under 18 år skal have sin kahyt ved siden af eller over for en forælders eller værges kahyt. Alternativt kan en mindreårig rejse i en større gruppe, hvor mindst en person er over 21 år og er bemyndiget hertil af en forælder eller værge. Der skal forelægges en underskrevet fuldmagt. Uden fuldmagt kan den mindreårige ikke komme om bord på skibet eller deltage i krydstogtet. Hvis en mangelfuld fuldmagt fører til, at rejsen afbestilles, så tager KrydstogtCenter intet ansvar for de omkostninger, der kan opstå, og der betales ingen erstatning til den mindreårige, betaleren af rejsen eller selskabet, som var booket på samme rejse. Et gift par, hvor den ene part ved begyndelsen af rejsen er fyldt 18 år, og den anden er fyldt 21 år, kan booke en privat kahyt. En vielsesattest skal forelægges ved bookningen. Der findes loungeområder om bord på skibet med aldersgrænse. Fuldstændig information om aldersgrænser i skibets lounger kan findes i skibets daglige program, som du får i receptionen.

 

Børn, der rejser uden forældre, eller som har et andet efternavn end forældrene eller værgerne

Hvis en rejsende, der er under 18 år, rejser med en forælder eller forældre med et andet efternavn, skal der medbringes en officiel attest for barnet. Hvis en rejsende under 18 år rejser uden forældre, skal man ved indcheckningen ud over pas (og ved behov visum) også fremvise en skriftlig og underskrevet tilladelse fra forældrene til, at barnet må rejse sammen med den pågældende rejsegruppe, kopi af forældrenes pas samt en officiel attest for barnet. Derudover skal den medfølgende voksne ved indcheckningen fremvise en fuldmagt fra en advokat, læge eller anden formel instans. I fuldmagten skal der også være tilladelse til lægebehandling ved behov. OBS! Reglerne gælder også, hvis barnet rejser sammen med slægtninge og venner. Alle dokumenter skal være på engelsk og skal medbringes til indcheckningen på afrejsedagen.

 

Pas- og visumregler

Kontroller altid i forvejen hvilke pas- og visumregler, der gælder for rejsemålet. Den sikreste information får du på det pågældende lands ambassade eller konsulat. Alle rejsende skal medbringe gyldigt pas, uanset hvilket krydstogt de er på.

OBS! Passet SKAL være gyldigt mindst seks (6) måneder efter rejsens afslutning.

Ved indrejse til USA! I henhold til de amerikanske regler kræves et gyldigt, maskinelt læsbart pas til indrejse til USA. Kun provisoriske pas er ikke maskinelt læsbare og derfor ugyldige på rejser til USA. Borgerne fra lande, der deltager i Visa Waiver-programmet (som for eksempel Danmark), og som har planer om at rejse til USA som turister og blive der i maksimalt 90 dage, kan have mulighed for at rejse uden visum. For at kunne rejse til USA under Visa Waiver-programmet skal man først registrere en ESTA-ansøgning og få den godkendt. Dette skal allersenest gøres 72 timer før afrejsen. Udgiften hertil er i øjeblikket USD 14, hvilket betales med kortbetaling i forbindelse med ansøgningen. ESTA-tilladelsen er gyldig i to år, hvis passet ikke udløber eller pasoplysningerne ændres forinden. Uden en ESTA-tilladelse kan ombordstigning på flyet nægtes. Vær opmærksom på, at eventuelle danske bogstaver i dit navn skal skrives i ESTA, som de står skrevet i den maskinelt læsbare del af dit pas (se længst nede på ID-siden, mellem <<>>). Bogstavet “Å” skal skrives “AA”, “Ä/Æ” skal skrives som “AE” og “Ö/Ø” skal skrives som “OE”. I feltet, hvor der skal udfyldes “Given Name” eller kaldenavn, skal du i din ESTA-ansøgning kun skrive det navn, som står først af dine fornavne i dit pas, uanset om det er dit kaldenavn eller ej.

For spørgsmål om ESTA bør man henvende sig til US Customs and Border Protection/Department of Homeland Security. For at ansøge om ESTA, gå venligst til https://esta.cbp.dhs.gov/.

Flyselskaber er i henhold til beslutning truffet af EU-kommissionen forpligtede til at give immigrationsmyndighederne i visse lande (bl.a. USA) adgang til alle rejsendes booknings- og flyoplysninger. Oplysningerne anvendes til sikkerhedsformål.

Dit navn skrives i rejsedokumentet præcist som i den maskinelt læsbare del af passet. Hvis navnet i rejsedokumentet ikke stemmer overens med navnet i passet, kan du blive forhindret i flyrejse eller krydstogt. I visse lande kræves der legitimation med pasfoto, når man går i land i løbet af et krydstogt. En fotokopi af siden i passet med personoplysninger kan fint anvendes til dette formål.

 

Force Majeure

Rederiet er ikke ansvarligt for situationer, hvor krydstogtet eller lovede ydelser indstilles på grund af omstændigheder, der ikke kunne påvirkes (Force Majeure). Der betales ingen erstatning i en Force Majeure-situation, hvor det pågældende rederi eller det serviceformidlende agentur er havnet i en situation, som trods kontrolforanstaltninger ikke har kunnet forudses eller forhindres. Disse situationer omfatter krig, krigsrisiko, terrorhandling eller terrortrussel, opløb eller uroligheder, strejke, naturkatastrofe, brande, vejrforhold, epidemier eller andre trusler mod helbredet samt andre ikke-påvirkelige omstændigheder.

 

Reklamationer og reklamationsfrist

Hvis du oplever fejl i de aftalte ydelser, bør du snarest efter ombordstigningen påtale dette over for personalet om bord. Hvis man ikke påtaler fejlen om bord på skibet, kan retten til at reklamere fortabes. Reklamationen skal skriftligt fremsættes til KrydstogtCenter så hurtigt som muligt og senest en måned efter hjemkomstdatoen. KrydstogtCenter forbeholder sig retten til at behandle reklamationen og svare skriftligt i løbet af tre måneder. Reklamationen skal være underskrevet af en eller flere rejsedeltagere. KrydstogtCenter accepterer ikke reklamationer på andres vegne.

 

Ingen tilbagebetaling for ikke udnyttede ydelser

Hvis en rejsende ikke udnytter en betalt ydelse, har den rejsende ingen ret til tilbagebetaling.

 

Aftalepartner

HAL Services B.V.
Otto Reuchlingweg 1110
P.O. Box 23378
MS Rotterdam
Netherlands

 

Formidlende rejsebureau

KrydstogtCenter – Travel Specialist Group AB
Svartmangatan 18, 111 29 Stockholm

Travel Specialist Group AB 556615-5551