SeaDream Yacht Clubs rejsevilkår

Bookningen bekræftes, når 25% af krydstogtets pris er blevet betalt. Efter gennemført betaling sendes en bookingbekræftelse på e-mail inden for to arbejdsdage. Slutbetalingen skal ske 95 dage, inden rejsen påbegyndes.

 

Aftalen og betalingsbetingelserne

Rejseaftalen opstår, når den rejsende efter bookning af rejsen har betalt sit depositum. På krydstogter med SeaDream Yacht Club udgør depositum 25% af rejsens samlede pris. Slutbetalingen skal ske 95 dage, inden rejsen påbegyndes. Hvis rejsen bookes efter sidste frist for slutbetaling, skal hele rejsens pris betales ved bookningen. Hvis den rejsende ikke gennemfører betalingen inden for den anførte frist, har KrydstogtCenter ret til at annullere bookningen.

 

Billetter og bekræftelse

Fakturaen er en bekræftelse på den rejsendes bookede rejse. Ved bookningen af rejsen er den rejsende pligtig til at opgive sine navneoplysninger, som de står i den maskinelt læsbare del af passet, der tages med på rejsen, på den nederste del af billedsiden. Eventuelle dobbelte fornavne eller dobbelte efternavne skal angives i deres helhed. Øvrige fornavne er ikke nødvendige. Den rejsende skal kontrollere faktura og rejsedokument og sikre sig, at de angivne oplysninger om hotel, fly og afrejsedato samt de personlige oplysninger (navn, køn, fødselsdato mm.) er korrekte. Eventuelle fejl skal straks meddeles til KrydstogtCenter. Rejsedokumenterne sendes til den rejsende senest 3 uger, inden rejsen påbegyndes.

Den rejsendes ret til at afbestille rejsen eller ændre rejsen uden nogen særlig grund

Hvis den rejsende afbestiller sin bookning af rejsen, anses afbestillingen at være sket på det tidspunkt, hvor KrydstogtCenter får besked om afbestillingen. Afbestillingen skal ske inden for KrydstogtCenters åbningstider hverdage kl. 9.00–17.00 (Dag inden helligdag 9.00-13.00). Hvis det er tæt på afrejsedatoen, og afbestillingen sker uden for KrydstogtCenterets åbningstider, bør afbestillingen også meddeles direkte til rederiet/flyselskabet.

 

Afbestillingsgebyrer

Afbestillingsgebyrer, når afbestillingen sker:

  • senest 121 dage før afrejse: 500 kr./bookning
  • 91-120 dage før afrejse: 2000 kr./person
  • 46-90 dage før afrejse: 25% af rejsens pris
  • 31-45 dage før afrejse: 50% af rejsens pris
  • senere end 31 dage før afrejse eller efter udskrivning af billetterne: 100% af rejsens pris

 

Oven i de ovennævnte afbestillingsgebyrer skal KrydstogtCenter have ekspeditionsgebyr på 500 kr./person.

 

Ændringer i rejsebestillingen

Hvis der er mindre end 90 dage til afrejsen, håndterer rederiet ændringer som afbestillinger.

 

Priser og prisændringer

Priserne er angivet i danske kroner (DKK), hvis andet ikke er angivet. I prisen er kun de tjenester og ydelser inkluderet, der nævnes under punktet ”inkluderet i prisen”. Rederiet kan komme til at ændre sine priser efter bookningen af rejsen ved skatteforhøjelser. I undtagelsestilfælde kan man blive nødt til at opkræve en ekstra afgift fra kunderne, hvis pludselige ændringer i skibspriserne kræver dette.

 

Serviceafgifter

Serviceafgift til skibets personale er inkluderet i krydstogtets pris.

 

Flyrejse i forbindelse med krydstogtet

Hvis flyrejsen ikke arrangeres af rederiet, har kunden ansvaret for, at flytiderne passer tidsmæssigt til krydstogttiderne både ved udrejsen og hjemrejsen.

 

Forsinkelser, ændringer i priser eller rejseruter

KrydstogtCenter kan desværre ikke garantere for, at skibe anløber alle havne eller følger den meddelte rejserute. Rederierne og skibenes kaptajner har ret til at afvige fra rejseruten og anvende et andet skib eller andre havne. Vi er heller ikke ansvarlige for skibenes ankomst- og afrejsetidspunkter. Ved ændringer tager vi altid hensyn til kundernes sikkerhed og bedste interesse, men ændringerne giver ikke anledning til nogen kompensation.

 

Gravide passagerer

Hvis du er gravid, kan du rejse frem til graviditetsuge 23. Hvis du overstiger graviditetsuge 24 i løbet af rejsen, kan du desværre ikke tage med på krydstogtet. OBS! Hvis du er gravid og skal afsted på et krydstogt, skal du ved indcheckning kunne fremvise en engelsksproget lægeerklæring, hvoraf det fremgår, hvor langt fremskreden graviditeten er, samt at du er i tilstrækkelig god form til at kunne rejse.

 

Aldersgrænser for krydstogtet

Børns alder skal mindst være12 måneder, for at de kan deltage i krydstogtet. En kahyt til en person under 18 år skal være ved siden af forældrenes eller en anden værges kahyt, eller alternativt lige overfor. En mindreårig person, der ikke er fyldt 18 år, når krydstogtet påbegyndes, skal rejse sammen med mindst en forælder eller en værge, der er fyldt 21 år. Alternativt kan personen rejse sammen med en større gruppe, hvor mindst en person er fyldt 21 år og har en fuldmagt fra den mindreårige rejsendes forældre eller værge. Fuldmagten skal præsenteres skriftligt og være verificeret med en underskrift. Hvis der ikke kan fremvises en skriftlig fuldmagt, kan den mindreårige ikke gå om bord på skibet eller deltage i krydstogtet.

Rederiet tager ikke ansvar for omkostninger, der opstår ved aflyst rejse og erstatter heller ikke rejsens pris for den mindreårige, til den person der har betalt rejsen eller til den gruppe, som den mindreårige skulle have rejst med, hvis afbestillingen fremkommer på grund af en utilstrækkelig fuldmagt. Gifte par, hvor den ene part er fyldt 18 år, og den anden ved rejsens begyndelse er mindst 21 år, kan booke deres egen kahyt. De skal kunne fremvise en vielsesattest ved bookningen. Der findes loungeområder, der har en aldersgrænse. Komplette oplysninger om aldersgrænserne for de forskellige loungeområder findes i dagsprogrammet, som du kan få ved receptionsskranken.

 

At rejse uden forældre, eller hvis barnet har et andet efternavn end forældrene eller værgerne

Hvis en person under 18 år rejser sammen med en forælder eller begge forældrene, som har et andet efternavn end barnet, skal barnets id-papirer på engelsk medbringes på rejsen. Hvis en person under 18 år rejser uden forældre, skal man ved indcheckningen fremvise barnets pas (ved behov visum), en tilladelse, der er underskrevet af forældrene, om at barnet har tilladelse til at rejse med det pågældende rejseselskab samt en kopi af den af forældrenes pas, der har underskrevet tilladelsen, samt barnets id-papirer. Ud over dette skal den voksne, som rejser sammen med barnet, ved indcheckningen fremvise en fuldmagt, der er blevet udfærdiget af en advokat, læge eller en anden formel instans. I fuldmagten skal der også være tilladelse til lægebehandling ved behov. OBS! Reglerne gælder også, hvis barnet rejser sammen med slægtninge og venner. Alle dokumenter skal være på engelsk og skal medbringes til indcheckningen på afrejsedagen.

 

Pas- og visumregler

Kontroller altid i forvejen, hvilke pas- og visumregler, der gælder for rejsemålet. Den sikreste information får du på det pågældende lands ambassade eller konsulat. Alle rejsende skal medbringe gyldigt pas, uanset hvilket krydstogt de er på.

OBS! Passet SKAL være gyldigt mindst seks (6) måneder efter rejsens afslutning.

Ved indrejse til USA! I henhold til de amerikanske regler kræves et gyldigt, maskinelt læsbart pas til indrejse til USA. Kun provisoriske pas er ikke maskinelt læsbare og derfor ugyldige på rejser til USA.

Borgerne fra lande, der deltager i Visa Waiver-programmet (som for eksempel Danmark), og som har planer om at rejse til USA som turister og blive der i maksimalt 90 dage, kan have mulighed for at rejse uden visum.

For at kunne rejse til USA under Visa Waiver-programmet skal man først registrere en ESTA-ansøgning og få den godkendt. Dette skal allersenest gøres 72 timer før afrejsen. Udgiften hertil er i øjeblikket USD 14, hvilket betales med kortbetaling i forbindelse med ansøgningen. ESTA-tilladelsen er gyldig i to år, hvis passet ikke udløber eller pasoplysningerne ændres forinden. Uden en ESTA-tilladelse kan ombordstigning på flyet nægtes. Vær opmærksom på, at eventuelle danske bogstaver i dit navn skal skrives i ESTA, som de står skrevet i den maskinelt læsbare del af dit pas (se længst nede på ID-siden, mellem <<>>). Bogstavet “Å” skal skrives “AA”, “Ä/Æ” skal skrives som “AE” og “Ö/Ø” skal skrives som “OE”.

I feltet, hvor der skal udfyldes “Given Name” eller kaldenavn, skal du i din ESTA-ansøgning kun skrive det navn, som står først af dine fornavne i dit pas, uanset om det er dit kaldenavn eller ej.

For spørgsmål om ESTA bør man henvende sig til US Customs and Border Protection/Department of Homeland Security. For at ansøge om ESTA, gå venligst til https://esta.cbp.dhs.gov/

Flyselskaber er i henhold til beslutning truffet af EU-kommissionen forpligtede til at give immigrationsmyndighederne i visse lande (bl.a. USA) adgang til alle rejsendes booknings- og flyoplysninger. Oplysningerne anvendes til sikkerhedsformål.

Dit navn skrives i rejsedokumentet præcist som i den maskinelt læsbare del af passet. Hvis navnet i rejsedokumentet ikke stemmer overens med navnet i passet, kan du blive forhindret i flyrejse eller krydstogt. I visse lande kræves der legitimation med pasfoto, når man går i land i løbet af et krydstogt. En fotokopi af siden i passet med personoplysninger kan fint anvendes til dette formål.

Hvis du skal besøge Rusland på en af udflugterne, som rederiet arrangerer, behøver du ikke visum. Hvis du derimod vil tage på sightseeing på egen hånd, skal du skaffe dig et visum direkte fra den russiske ambassade.

 

Force Majeure

Rederiet er ikke ansvarligt for situationer, hvor krydstogtet eller lovede ydelser indstilles på grund af omstændigheder, der ikke kunne påvirkes (Force Majeure). Der betales ingen erstatning i en Force Majeure-situation, hvor det pågældende rederi eller det serviceformidlende agentur er havnet i en situation, som trods kontrolforanstaltninger ikke har kunnet forudses eller forhindres. Disse situationer omfatter krig, krigsrisiko, terrorhandling eller terrortrussel, opløb eller uroligheder, strejke, naturkatastrofe, brande, vejrforhold, epidemier eller andre trusler mod helbredet samt andre ikke-påvirkelige omstændigheder.

 

Reklamationer og tidsfrister

Hvis du oplever fejl i de aftalte ydelser, bør du snarest efter ombordstigningen påtale dette over for personalet om bord. Hvis man ikke påtaler fejlen om bord på skibet, kan retten til at reklamere fortabes. Reklamationen skal skriftligt fremsættes til KrydstogtCenter så hurtigt som muligt og senest en måned efter hjemkomstdatoen. KrydstogtCenter forbeholder sig retten til at behandle reklamationen og svare skriftligt i løbet af tre måneder. Reklamationen skal være underskrevet af en eller flere rejsedeltagere. KrydstogtCenter accepterer ikke reklamationer på andres vegne.

 

Tilbagebetaling for ikke udnyttede ydelser

Hvis en rejsende ikke udnytter en ydelse eller tjeneste, som hun/han har betalt for, har den rejsende ikke ret til tilbagebetaling for ydelsen/tjenesten.

 

Aftalepartner

SeaDream Yacht Club,
Pustutveien 18
N-1396 Billingstad, Norge

 

Formidlende rejsebureau

KrydstogtCenter – Travel Specialist Group AB
Svartmangatan 18, 111 29 Stockholm

Travel Specialist Group AB 556615-5551