Silversea Cruises rejsevilkår

Disse særlige vilkår gælder for krydstogtrejser med Regent Silversea Cruises formidlet af KrydstogtCenter.

Aftalens tilblivelse og betalingsvilkår

Aftalen er bindende for parterne, når den rejsende har betalt depositum inden den aftalte frist. Depositum for et krydstogt med Silversea er 15-25 % af krydstogtets samlede pris. Resten af betalingen skal være KrydstogtCenter i hænde senest 130-160 dage før afrejsedagen.

Ved bookning derefter skal hele beløbet betales samtidig med bookningen. Hvis betalingen ikke gennemføres inden den aftalte frist, har KrydstogtCenter ret til at annullere bookningen.

Rejsedokumenter og bekræftelse

Fakturaen er bekræftelsen på den bookede rejse. Den rejsende har pligt til ved bookningen at opgive sit navn, sådan som det er stavet i den maskinelt læsbare del forneden i det pas, som medtages på rejsen (fx SOEREN NYGAARD for Søren Nygård). Eventuelle dobbelte fornavne og efternavne skal opgives i deres helhed. Øvrige fornavne er det ikke nødvendigt at opgive.

Den rejsende er forpligtet til selv at kontrollere, at oplysningerne på bekræftelsen om skib, afrejsedato og sejlrute samt personoplysninger (navn, køn mm.) er korrekte. Eventuelle fejl skal straks meddeles til KrydstogtCenter.

Rejsedokumenter fremsendes via e-mail ca. 3 uger inden afrejse.

Den rejsendes ret til at afbestille rejsen uden nogen særlig grund

Det tidspunkt, hvor afbestillingen kommer til KrydstogtCenterets kendskab, anses for afbestillingstidspunktet. Afbestillingen skal ske inden for kontortid, hverdage kl. 09:00-17:00. Hvis det er tæt på afrejsedatoen og efter KrydstogtCenterets kontortid, bør afbestillingen også meddeles direkte til rederiet/flyselskabet.

Afbestillingsgebyrer

Door-to-Door

Afbestillingsgebyrer, når afbestillingen sker:

 • senest 151 dage før afrejse: kr. 1.900 pr. person
 • 150-121 dage før afrejse: 15 % af rejsens pris
 • 120-91 dage før afrejse: 25 % af rejsens pris
 • 90-61 dage før afrejse: 50 % af rejsens pris
 • 60-31 dage før afrejse: 75 % af rejsens pris
 • senere end 31 dage før afrejse: 100 % af rejsens pris

Port-to-Port

Afbestillingsgebyrer, når afbestillingen sker:

 • senest 151 dage før afrejse: 15 % af rejsens pris
 • 150-121 dage før afrejse: 30 % af rejsens pris
 • 120-91 dage før afrejse: 50 % af rejsens pris
 • 90-61 dage før afrejse: 75 % af rejsens pris
 • senere end 61 dage før afrejse: 100 % af rejsens pris

Særlige betingelser gælder for World-Cruise dele deraf ved ophold i mindre suiter, og oplyses ved bestilling.

Afbestillingsgebyrer for bestilte ekstra ydelser hos Silversea Cruises i henhold til følgende:

 • Hotelbookninger før og efter krydstogtet: 95 dage før rejsen uden omkostning, derefter er afbestillingsgebyret 100 % af ydelsens/tjenestens pris. 
 • Landprogram/rundrejse før eller efter krydstogtet: 95 døgn før rejsen uden omkostning, derefter er afbestillingsgebyret 100 % af ydelsens/tjenestens pris. 
 • Forudbestilte transporter fra lufthavnen og/eller tilbage. 7 dage før rejsen uden omkostning, derefter er afbestillingsgebyret 100 % af ydelsens/tjenestens pris. 

Oven i de ovennævnte afbestillingsgebyrer skal KrydstogtCenter have ekspeditionsgebyr på kr. 500 pr. person.

Ændringer i rejsebestillingen

Når bookningen er betalt, tillader Silversea Cruises ingen ændringer. Alle ændringer behandles som en afbestilling og en ny bestilling.

Priser og prisændringer

Priserne er angivet i danske kroner (DKK), hvis andet ikke er angivet. Kun det, der nævnes i “Prisen omfatter/inkluderer”, er inkluderet i prisen. Hvis skatterne forhøjes, kan rederiet komme til at ændre sine priser efter bookningen af rejsen. Ændringer i skibsprisen kan derfor i undtagelsestilfælde foranledige, at der opkræves et ekstra gebyr fra kunderne.

Serviceomkostninger

Drikkepenge/serviceafgifter til skibets personale er inkluderet i krydstogtets pris.

Flyrejse i forbindelse med krydstogtet

Hvis flyrejsen ikke er arrangeret af rederiet, har kunden ansvaret for, at flytiderne passer tidsmæssigt til krydstogttiderne både ved udrejsen og hjemrejsen. Kontroller gerne med KrydstogtCenter, at flytiderne passer til krydstogtets afrejse- og ankomsttidspunkter.

Forsinkelser og ændring af pris og rejserute

KrydstogtCenter kan desværre ikke garantere for, at skibe anløber alle havne eller følger den meddelte rejserute. Skibets kaptajn har ret til at afvige fra rejseruten og anløbe andre havne end dem, der er annonceret. Vi er heller ikke ansvarlige for skibenes ankomst- og afrejsetidspunkter. Ved ændringer tages der altid hensyn til kundernes sikkerhed og bedste interesse, men ændringerne giver ikke anledning til nogen kompensation.

Gravide rejsende

Rejse under graviditet er muligt til og med uge 23. Hvis uge 24 af graviditeten indtræder i løbet af rejsen, kan rejsen desværre ikke gennemføres.

OBS! Hvis du ved krydstogtets begyndelse er gravid, skal du ved indcheckningen kunne fremvise en engelsksproget lægeerklæring, hvoraf graviditetsugen fremgår, og at din helbredstilstand tillader en rejse.

Aldersgrænser for krydstogtet

Børn skal være mindst 6 måneder gamle ved krydstogtets begyndelse for at kunne deltage i krydstogtet og mindst 12 måneder for at kunne deltage i et ekspeditionskrydstogt. Børn mellem 6-12 måneder skal have et id-bevis, der skal sendes til rederiet på forhånd. En rejsende under 18 år skal bo i samme kahyt med en voksen eller værge, der mindst er fyldt 21 år eller i kahytten ved siden af med en dør imellem. Hvis personen, der er fyldt 21 år, ikke er den mindreårige rejsendes juridiske værge, skal værgen underskrive et separat ”Parental Consent Guardianship Form”, som skal sendes til rederiet på forhånd. Rederiet tilbyder ingen børnepasningsservice og har ikke noget specielt program for børn om bord på skibet.

Pas- og visumregler

Kontroller altid i forvejen, hvilke pas- og visumregler, der gælder for rejsemålet. Den sikreste information får du på det pågældende lands ambassade eller konsulat. Alle rejsende skal medbringe gyldigt pas, uanset hvilket krydstogt de er på.

OBS! Passet SKAL være gyldigt mindst seks (6) måneder efter rejsens afslutning.

Ved indrejse til USA! I henhold til de amerikanske regler kræves et gyldigt, maskinelt læsbart pas til indrejse til USA. Kun provisoriske pas er ikke maskinelt læsbare og derfor ugyldige på rejser til USA.

Borgerne fra lande, der deltager i Visa Waiver-programmet (som for eksempel Danmark), og som har planer om at rejse til USA som turister og blive der i maksimalt 90 dage, kan have mulighed for at rejse uden visum.

For at kunne rejse til USA under Visa Waiver-programmet skal man først registrere en ESTA-ansøgning og få den godkendt. Dette skal allersenest gøres 72 timer før afrejsen. Udgiften hertil er i øjeblikket USD 14, hvilket betales med kortbetaling i forbindelse med ansøgningen. ESTA-tilladelsen er gyldig i to år, hvis passet ikke udløber eller pasoplysningerne ændres forinden. Uden en ESTA-tilladelse kan ombordstigning på flyet nægtes. Vær opmærksom på, at eventuelle danske bogstaver i dit navn skal skrives i ESTA, som de står skrevet i den maskinelt læsbare del af dit pas (se længst nede på ID-siden, mellem <<>>). Bogstavet “Å” skal skrives “AA”, “Ä/Æ” skal skrives som “AE” og “Ö/Ø” skal skrives som “OE”.

I feltet, hvor der skal udfyldes “Given Name” eller kaldenavn, skal du i din ESTA-ansøgning kun skrive det navn, som står først af dine fornavne i dit pas, uanset om det er dit kaldenavn eller ej.

For spørgsmål om ESTA bør man henvende sig til US Customs and Border Protection/Department of Homeland Security. For at ansøge om ESTA, gå venligst til https://esta.cbp.dhs.gov/

Force Majeure

Rederiet er ikke ansvarligt for situationer, hvor krydstogtet eller lovede ydelser indstilles på grund af omstændigheder, der ikke kunne påvirkes (Force Majeure). Der betales ingen erstatning i en Force Majeure-situation, hvor det pågældende rederi eller det serviceformidlende agentur er havnet i en situation, som trods kontrolforanstaltninger ikke har kunnet forudses eller forhindres. Disse situationer omfatter krig, krigsrisiko, terrorhandling eller terrortrussel, opløb eller uroligheder, strejke, naturkatastrofe, brande, vejrforhold, epidemier eller andre trusler mod helbredet samt andre ikke-påvirkelige omstændigheder.

Reklamationer og reklamationsfrist

Hvis du oplever fejl i de aftalte ydelser, bør du snarest efter ombordstigningen påtale dette over for personalet om bord. Hvis man ikke påtaler fejlen om bord på skibet, kan retten til at reklamere fortabes. Reklamationen skal skriftligt fremsættes til KrydstogtCenter så hurtigt som muligt og senest en måned efter hjemkomstdatoen. KrydstogtCenter forbeholder sig retten til at behandle reklamationen og svare skriftligt i løbet af tre måneder. Reklamationen skal være underskrevet af en eller flere rejsedeltagere. KrydstogtCenter accepterer ikke reklamationer på andres vegne.

Tilbagebetaling for ikke udnyttede ydelser

Retten til tilbagebetaling foreligger ikke, hvis en betalt ydelse ikke udnyttes. Tilbagebetaling af ikke anvendte ydelser/tjenester

Aftalepartner

Silversea Cruises (UK) LTD
Taubenstrasse 1
D-60313 Frankfurt
Germany

Formidlende rejsebureau

KrydstogtCenter – Travel Specialist Group AB
Svartmangatan 18, 111 29 Stockholm

Travel Specialist Group AB 556615-5551