Viva Cruises særlige rejsevilkår

Bestil krydstogt

Disse særlige rejsevilkår gælder for krydstogter med Viva Cruises formidlet af KrydstogtCenter.

Aftalen og betalingsbetingelserne
Aftalen er bindende for parterne, når den rejsende har betalt depositum inden den aftalte frist. Depositum for et krydstogt med Viva Cruises er 20% af rejsens pris. Resten af betalingen skal være KrydstogtCenter i hænde senest 60 dage før afrejsedagen. Ved bookning derefter skal hele beløbet betales samtidig med bookningen. Hvis betalingen ikke gennemføres inden den aftalte frist, har KrydstogtCenter ret til at annullere bookningen.

Faktura og bekræftelse
Fakturaen er bekræftelsen på den bookede rejse. Den rejsende har pligt til ved bookningen at opgive sit navn, sådan som det er stavet i den maskinelt læsbare del forneden i det pas, som medtages på rejsen (fx SOEREN NYEGAARD for Søren Nyegård). Eventuelle dobbelte fornavne og efternavne skal opgives i deres helhed. Øvrige fornavne er det ikke nødvendigt at opgive.

Efter billetteringen er navneændringer mulige frem til senest 35 arbejdsdage før afrejsen. Omkostningen ved navneændring er rederiets afgift på kr. 300 pr. samt KrydstogtCenterets serviceafgift på kr. 200 pr. ændring. Den rejsende er forpligtet til selv at kontrollere, at oplysningerne på bekræftelsen om skib, afrejsedato og sejlrute samt personoplysninger (navn, køn, barnets alder mm.) er korrekte. Eventuelle fejl skal straks meddeles til KrydstogtCenter.
Rejsedokumenter fremsendes via e-mail ca. 1 uge før afrejse.

Den rejsendes ret til at afbestille rejsen
Det tidspunkt, hvor afbestillingen kommer til KrydstogtCenterets kendskab, anses for afbestillingstidspunktet. Afbestillingen skal ske inden for kontortid, hverdage kl. 9.00 – 17.00. Hvis det er tæt på afrejsedatoen og efter KrydstogtCenterets kontortid, bør afbestillingen også meddeles direkte til rederiet/flyselskabet.

Afbestillingsgebyrer
• senest 120 dage før afrejse: 10% af rejsens pris
• 119 – 90 dage før afrejse: 20 % af rejsens pris
• 89 – 30 dage før afrejse: 40 % af rejsens pris
• 29 – 15 dage før afrejse: 60 % af rejsens pris
• senere end 14 dage før afrejse: 100 % af rejsens pris

Oven i de ovennævnte afbestillingsgebyrer opkræver KrydstogtCenter kr. 500 pr. person i ekspeditionsgebyr. For hotel og øvrige arrangementer gælder arrangørens afbestillingsvilkår. For flybilletter er det altid flyselskabets afbestillingsvilkår, der gælder. Udgiften til flybilletten refunderes aldrig efter billetkøb.

Ændring af bookning
Efter krydstogtet er bekræftet kan ændringer i krydstogtets afrejsedag, rederiets skib, kahytskategori ikke foretages. Navneændring er muligt indtil 14 dage før afrejse mod en afgift.
Ved flybilletter er det altid flyselskabets vilkår, der gælder. Hvis flyselskabet tillader ændringer af bookningen, debiteres en afgift på kr. 600 pr. billet, ud over de udgifter, som flyselskabet forlanger.

Priser og prisændringer
Priserne er angivet i danske kroner (DKK), hvis andet ikke er angivet. Kun det, der nævnes i ”I prisen indgår”, er inkluderet i prisen. I flypriserne indgår alle skatter og afgifter, der kan betales på forhånd. Den rejsende er forpligtet til at betale eventuelle øvrige omkostninger på rejsen. Flyselskabet kan tage ekstra betaling for indtjekket bagage, indtjekning i lufthavnen, servering om bord og andre tillægsydelser. I visse lande betales lufthavnsskatten på stedet. Den tilladte mængde bagage står på flybilletten. Gør dig bekendt med flyselskabets ekstra afgifter i god tid før afrejse. Flyselskaber og rederier kan ændre priser efter bookningen af rejsen. Flyselskabets eventuelle prisændringer kan påvirke prisen på flybilletter, der endnu ikke er betalt og ikke billetteret. Prisændringer påvirker ikke prisen på flybilletter, der er betalt og billetteret. Aktuelle skatter og afgifter kontrolleres ved billetteringen på betalingsdagen.
Ved en ændring af fly- eller krydstogtprisen kan vi blive tvunget til at justere prisen og opkræve en tillægsbetaling.

Hvis flyrejsen ikke er arrangeret af rederiet, har kunden ansvaret for, at flytiderne passer tidsmæssigt til krydstogttiderne både ved udrejsen og hjemrejsen.

Forsinkelser og ændring af rejserute
KrydstogtCenter kan desværre ikke garantere for, at skibene anløber alle havne eller følger den meddelte rejserute. Ændringer af sejlruten foretages af hensyn til gæsternes sikkerhed og ønsker, og KrydstogtCenter er ikke forpligtet til at give kompensation, hvis ændringer skulle finde sted.

Gravide rejsende
Rejse under graviditet er muligt til og med uge 23. Hvis uge 24 af graviditeten indtræder i løbet af rejsen, kan rejsen desværre ikke gennemføres.

OBS! Hvis du ved krydstogtets begyndelse er gravid, skal du ved indtjekningen kunne fremvise en engelsksproget lægeerklæring, hvoraf graviditetsugen fremgår, og at din helbredstilstand tillader en rejse.

Pas
Passet SKAL være gyldigt under rejsen.

Force Majeure
Rederiet er ikke ansvarligt for situationer, hvor krydstogtet eller lovede ydelser indstilles på grund af omstændigheder, der ikke kunne påvirkes (Force Majeure). Der betales ingen erstatning i en Force Majeure-situation, hvor det pågældende rederi eller det serviceformidlende agentur er havnet i en situation, som trods kontrolforanstaltninger ikke har kunnet forudses eller forhindres. Disse situationer omfatter krig, krigsrisiko, terrorhandling eller terrortrussel, opløb eller uroligheder, strejke, naturkatastrofe, brande, vejrforhold, epidemier eller andre trusler mod helbredet samt andre ikke-påvirkelige omstændigheder.

Reklamationer og reklamationsfrist
Hvis du oplever fejl i de aftalte ydelser, bør du snarest efter ombordstigningen påtale dette over for personalet om bord. Hvis man ikke påtaler fejlen om bord på skibet, kan retten til at reklamere fortabes. Reklamationen skal skriftligt fremsættes til KrydstogtCenter så hurtigt som muligt og senest en måned efter hjemkomstdatoen. KrydstogtCenter forbeholder sig retten til at behandle reklamationen og svare skriftligt i løbet af tre måneder. Reklamationen skal være underskrevet af en eller flere rejsedeltagere. KrydstogtCenter accepterer ikke reklamationer på andres vegne.

Den rejsendes ansvar
Du skal sørge for, at du har aktuel information om rejsevilkår og priser, når du booker din rejse. Vi tager intet ansvar for eventuelle fejl eller fejlagtige oplysninger på grund af et ikke aktuelt katalog eller ikke aktuelle rejsevilkår. Du har ansvar for, at du og din rejsegruppe har alle nødvendige pas, visa og andre rejsedokumenter. Den enkelte passager (forældre/værger, hvis passageren ikke er myndig) har ansvar for og skal erstatte eventuelle skader, som passageren forårsager på skibet eller dets indretning, udstyr eller ejendom med vilje, uagtsomhed eller forsømmelse.

Tilbagebetaling for ikke udnyttede ydelser
Retten til tilbagebetaling foreligger ikke, hvis en betalt ydelse ikke udnyttes

Aftalepartner
VIVA Cruises GmbH
Heerdter Sandberg 30
40549 Düsseldorf
Germany

Formidlende rejsebureau
KrydstogtCenter – Travel Specialist Group OY Ltd.
Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki
Org. nr.: 08720862